Pihat

Pihasuunnitelmat

Pihasuunnitelma auttaa hahmottamaan sinun pihasi parhaat mahdollisuudet – oli se sitten uusi tai vanha piha. Suunnitelman avulla pihastasi on mahdollista rakentaa kokonaisuus, jossa unelmat ja todellisuus kohtaavat kauniisti. 

Tarkan suunnitelman perusteella on helppo pyytää tarjoukset pihan rakentamisesta. Tarkka suunnitelma myös nopeuttaa pihan rakentamista ja helpottaa viherrakentamistöitä. Kiinteistösi arvo nousee kauniin ja tarkoituksenmukaisen viherympäristön vuoksi!

Hyvä pihasuunnittelija osaa katsoa pihaa monesta näkökulmasta ja ottaa huomioon asukkaiden erilaiset tarpeet. Suunnitelman ensimmäinen askel onkin kartoittaa ketkä pihaa käyttävät ja mitä kukin käyttäjä siltä haluaa. Haluatko pihastasi helppohoitoisen vai oletko innostunut käyttämään enemmän aikaa kasvien hoitoon? 

Pihasuunnitelmassa kartoitetaan tontin koon ja muodon lisäksi pihasi piirteet, kuten esimerkiksi korkeuserot, muut näkyvissä olevat luonnonelementit sekä sen mihin tontti rajautuu.  Olemassaolevat rakenteet, valo-olosuhteet, maaperän kosteusolot sekä mahdolliset kaavamääräykset otetaan myös huomioon. Tavoitteena on toimiva, monipuolinen ja viihtyisä kokonaisuus; juuri sinun näköisesi piha.

Pihasuunnitelma koostuu useasta osasta

Suunnitelma koostuu pihakäynneistä, luonnoksista sekä puhtaaksi piirretystä ja loppuun asti mietitystä pihasuunnitelmasta. Annamme asiantuntija-apua ja ideoita kasvivalintoihin, niiden hoitoon sekä erilaisiin rakenneratkaisuihin, joilla saat pihastasi toimivan ja viihtyisän.

Pihasuunnitelma

1. Pihakäynti ja luonnos

Ensimmäisellä käynnillä tutustumme pihaasi ja siinä oleviin elementteihin sekä kartoitamme sinun ja muiden pihankäyttäjien toiveet ja unelmat. Pihakäynti kestää 1-2 h paikasta riippuen. Ensimmäisen pihakäynnin jälkeen teemme käsinpiirretyn luonnoksen.

2. Mahdollinen toinen pihakäynti ja muutokset luonnokseen

Usein pihasuunnitelman tekeminen vaatii toisen pihakäynnin, jonka perusteella tehdään muutokset luonnokseen sinun toiveidesi mukaan. Näin toimien lopputulos palvelee sinua parhaiten.

3. Pihasuunnitelma

Pihasuunnitelma piirretään puhtaaksi tontin asemapiirrosta avuksi käyttäen. Jos asemapiirrosta ei ole saatavilla, otamme pihasuunnitelmaan tarvittavat mitat, esim. rakennusten ja olemassaolevan kasvillisuuden sijainnin. Valmiista suunnitelmasta löytyy kaikki tarpeellinen, kuten esimerkiksi pihaan jätettävät ja istutettavat kasvit, niiden lajit ja määrät sekä pihan vanhat ja uudet rakenteet, kuten esimerkiksi polut, patiot, terassit, muurit, laatoitukset sekä pihavalaistus.  

Yksityiskohtaisen suunnitelman avulla toteutat uuden pihan rakentamisen tai rakennuttamisen tarkoituksenmukaisesti. Myös vanhan pihan perusparannus onnistuu mahdollisimman vaivattomasti ja on suunnitelman pohjalta selkeä toteuttaa. Näin onnistut joko kerralla tai pienemmissä osissa – resurssiesi mukaan. 

Uudisrakennusten pihasuunnitelmat

Talonrakentajan pihasuunnitelma kannattaa teettää samaan aikaan muun suunnittelun kanssa. Rahoitusta varataan pihan suunnitteluun ja rakentamiseen n. 10 % kokonaisbudjetista. Mitä varhaisemmassa vaiheessa pihasuunnittelija on mukana, sitä suurempi kokonaishyöty suunnittelijasta ja suunnitelmasta on. 

Ennen rakentamisen aloittamista mietitään mm. mitä maamassoja voidaan käyttää myöhemmin hyödyksi, jotta vältytään niiden turhilta siirroilta. On turhaa ja kallistakin kuljettaa sellaista maata pois, jota voidaan myöhemmin hyödyntää pihan rakentamisessa.

Ennen rakennuksen pohjatöiden aloittamista päätetään tontilla säästettävät puut ja suojataan niiden rungot ja juuristoalueet. Vanhat ja suuret puut lisäävät pihasi monimuotoisuutta, toimivat mm. näkö- ja tuulensuojina ja luovat muita kasveja hyödyttävää pienilmastoa. Säästä olemassa olevia puita siis mahdollisuuksien mukaan.

Ota rohkeasti yhteyttä heti rakennusprojektin alkumetreillä!

Laatoitustyömaa

Mitä pihasuunnitelma maksaa?

Pihakäynnin ja käsinpiirretyn luonnoksen ajantasaiset hinnat voit tarkistaa hinnastostamme. Usein pihasuunnitelma vaatii toisen pihakäynnin, jonka perusteella tehdään muutokset luonnokseen asiakkaan toiveiden mukaan. Luonnos piirretään koneella puhtaaksi. Lopullinen hinta muodostuu käytetyistä tunneista; siitä kuinka yksityiskohtainen pihasuunnitelmasta halutaan sekä pihan koosta. Ajantasainen tuntiveloituksen hinta pihasuunnitelmille löytyy hinnastomme. Pihasuunnitelma nopeuttaa monia vaiheita, joten se maksaa itsensä takaisin. Tarkkojen ja selkeiden rakennekuvien ja kasvialueiden istutussuunnitelmien avulla työ sujuu jouhevasti ja nopeuttaa monia työvaiheita.