puut

Puiden kaadot

Onko pihallasi vanha ja huonokuntoinen tai muulla tavoin häiritsevä puu? Kaadamme puusi turvallisesti joko suorakaatona, nostokorilla tai kiipeilemällä. Ahtaissa paikoissa, joissa muut kaatotavat eivät tule kysymykseen, puu voidaan poistaa myös nosturiavusteisesti. 

Suorakaatona puu kaadetaan sahaamalla se tyvestä poikki ja kaatamalla se haluttuun suuntaan. Nostokorikaadoissa puu karsitaan ja pätkitään pienemmiksi nostokorista käsin. Kiipeilykaadoissa puun oksat karsitaan ja runko sahataan pienempiin osiin kiipeilemällä. Nosturia käytetään, jos puu ei mahdu kaatumaan suorakaatona, nostokori ei mahdu puun lähelle, puu on niin huonokuntoinen, että siihen ei voi kiivetä tai puu sijaitsee esim. sisäpihalla, jolloin oksia ja puutavaraa ei saada muuta kuin sisäkautta pois.

Kaatomenetelmän valintaan vaikuttaa muun muassa

  • puun sijainti
  • puun ympärillä oleva tila, esim. onko tilaa kaataa puu suorakaatona tai pääseekö nostokorilla lähelle
  • puun kunto, esim. kestääkö se kiipeämisen?
  • puun painopiste
  • onko rakennuksia lähellä, esim. roikkuuko oksia katon päällä

Arboristimme eli puunhoitajamme arvioivat parhaan kaatomenetelmän kunkin puun kohdalla erikseen.

Puunkaato suorakaatona

Suorakaatoja käytetään kun tilaa on tarpeeksi. Se on nopein, helpoin ja edullisin vaihtoehto puun kaadolle. Puun pituus ja latvuksen vaatima tila pitää ottaa kaataessa huomioon. Puun kaatuessa katkeavat oksat saattavat lentää kauskin. Jäisen maan aikaan suorakaadot eivät vaurioita alle jäävää pintaa. Käytämme tarvittaessa apuna tunkkia ja taljaa varmistaaksemme kaadon onnistumisen haluttuun suuntaan.

Katkottu kuusi

Puunkaato nostokorin avulla

Nostokorikaatoja käytämme, kun suorakaadot eivät ole mahdollisia. Nostokorikaato vaatii, että puun lähellä on tilaa nostokoneelle n. 5×10 m alue. Kulkureitti puun luo vaatii leveyttä noin auton leveyden verran. Nostokoritöissä on aina kaksi henkilöä. Työt aloitetaan karsimalla oksat alhaalta ylöspäin, jonka jälkeen runko sahataan sopivan kokoisina paloina ylhäältä alaspäin.

Nostokorikaato

Puunkaato kiipeillen

Jos kaadettavan puun luo ei pääse nostokorilla, se voidaan kaataa kiipeillen. Kaato suoritetaan samalla tavoin kuin nostokorikaadoissakin eli oksat karsitaan alhaalta ylös ja runko pätkitään paloina. Ammattitaitoisilla arboristeillamme on asianmukaiset, vuosittain tarkistetut työvälineet työn turvalliseen suorittamiseen. Kiipeilykaadoissa on aina kaksi henkilöä. Alhaalla työskentelevä henkilö varmistaa köysityöskentelyn onnistumisen.

Puunkaato nosturin avulla

Puu voidaan poistaa myös nosturin avulla, jos se ei mahdu kaatumaan, se ei kestä kiipeämistä eikä nostokorilla pääse lähelle. Esimerkiksi sisäpihoilta saadaan puut poistettua kätevästi nosturin avulla, jolloin risu- ja puutavaraa ei tarvitse viedä pois sisätilojen kautta. Yhteistyökumppaneina käytämme eri aliurakoitsijoita.

Puutavaran, oksien, risujen ja kannon käsittely

Viemme oksat ja risut halutessasi pois tai haketamme oksat paikan päällä, jolloin voit käyttää hakkeen hyödyksi puutarhassasi. Sovitusti sahaamme rungon esim. klapin mittaan ja klapitamme ja pinoamme puut. Vaihtoehtoisesti viemme puutavaran pois, jos sinulla ei ole sille käyttöä. 

Meiltä voit myös vuokrata edullisesti tehokkaan puunhalkaisukoneen tai oksasilppurin ja työstää puutavaran ja risut omaan käyttöösi. 

Teemme myös kannonjyrsintää ja maisemoimme alueen kannon poiston jälkeen, jolloin sinulle jää siisti piha eikä kanto häiritse muuta pihan käyttöä.

Lahopuutarhan perustaminen puu- ja risujätteestä

Onko pihassasi alue, jolla voisit lisätä pikkulintujen ja puutarhan pieneliöiden hyvinvointia? Kaadetun puunrungon voit halutessasi jättää maapuuksi maatumaan ja tarjoamaan suotuisan eliympäristön monille eliölajeille. Metsäistä tunnelmaa luovat vähitellen lahoavalle rungolle kasvavat sammalet, jäkälät, käävät ja muut sienet. Puun voi myös kaataa tavallista korkeammalta ja jättää korkeaksi kannoksi pökkelöitymään.

Myös risukasoihin löytyy pieniä asukkaita. Niihin muodostuu oma pienilmastonsa, joka hyödyttää erilaisia kasveja ja sammalia. Myös siili saattaa talvehtia kasan alla. Lahopuuaita toimii risukasan tavoin ja on oiva keino lisätä luonnonmonimuotoisuutta sinulle tarpettomien risujen ja oksien avulla. 

Lahopuutarha annetaan olla mahdollisimman luonnonmukaisena ja esimerkiksi lehtien haravointi on tarpeetonta. Lisätietoa luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä puutarhaasi voit lukea Suomen luonnonsuojeluliiton oppaasta Lahopuusta elämää – opas puutarhan hoitoon.

Lupakäytännöt puiden kaatamiseen

Ennen kaatotöihin ryhtymistä on syytä varmistaa, että tarvitaanko puiden kaatamiseen lupa. Lupakäytännöt ovat erilaisia eri paikkakunnilla. Asemakaava-alueella puun kaataminen omalta tontilta ilman maisematyölupaa on mahdollista tiettyjen ehtojen täyttyessä. Nämä kannattaa tarkistaa kuntasi lupaviranomaiselta. Rauman kaupungin ohjeet voit tarkistaa täältä.

Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan puunkaatoon. Yhdenkin puun kaataminen saattaa edellyttää lupaa. Tarve kannattaa tarkistaa muuallakin kuin asemakaava-alueella.

Jos lupa-asiat tuntuvat hankalilta, autamme niissä mielellämme.

Paljonko puunkaato maksaa?

Puunkaadon veloitamme tuntiveloituksena sahauksena tai nostokorilla tehtävien töiden mukaan tai urakkatyönä. 

Jos työ tehdään tuntityönä nostokorilla, veloitamme nostokorivuokran sekä nostokorin kuljetuksesta aiheutuneet kulut erikseen. Puutavaran ja risujen poiskuljetuksesta veloitamme  myös erikseen. Jos määrä on pieni, viemme kaiken pois omalla kalustollamme. Tällöin veloitamme voimassaolevan jätteenkäsittelymaksun sekä matkakulut toimipisteeltämme kohteeseen, sieltä lähimpään jätteenkäsittelykeskukseen ja takaisin toimipisteellemme.  Suurempiin määriin tilaamme risukahmarin. Ajantasaiset hinnat voit tarkistaa hinnastostamme. Ota yhteyttä ja kysy tarjous. Muista myös kotitalousvähennys!

Tutustu vuokrakoneisiimme